Kouzla

Čerstvé květiny v zimě

18. dubna 2009 v 12:15
Uřezej květiny před rozvitím, zalep řezy na lodyhách voskem zahradnickým a zabal květiny do papíru. Do krabice dej bílý písek asi do polovice, vlož naň květiny a posyp je pískem, až je krabice plná, potom ji uzavři a ulož na místě chladném. Chceš-li pak v zimě míti květiny ty rozkvetlé, sejmi vosk s řezu a vstrč květiny do vody, ve které jsou rozpuštěny sůl a ledek, a květiny rozvíjí se záhy.
http://horak.boskowan.cz/weblog/data/images/kytka.jpg

Krotký sršán

18. dubna 2009 v 12:15
Chyť sršána, ale opatrně, bys žihadlem jeho nebyl bodnut, a zamaž mu oči pomoci štětce a černé barvy, zhotovené z kopalu a sazí, nebo lněného oleje. Pustíš-li pak sršána, pokusí se o létání, avšak bude lítati jen vzhůru a dolů. Potom chyť ho zase a zamaž mu touže barvou též tři oči na zadní části hlavy a pusť sršána, který bude tiše seděti a nepokusí se o létání. Potom vezmi sršána a omej pravou polovici (očí), načež sršán puštěný poletovati bude pouze ku pravé straně; potom omyj i levou polokouli a sršán bude poletovati též vlevo, ale ne přímo ku předu. Konečně omyj i zadní oči, načež sršán létati bude na všecky strany.
Vlastností těchto lze použíti k zábavné produkci, při čemž divákům lze vypravovati, že sršán jest schválně ochočen a k cíli tomu vycvičen.

http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/srsen-obecna--vespa-crabro.jpg

Do ovoce vpraviti předměty.

18. dubna 2009 v 12:13
Jestliže vtiskneme prsten nebo minci do hrušky nebo do jablka, jež se tvoří, s hora, neublíží se ovoci a trhlina tím způsobená zaroste. Řekneme-li potom někomu, že vpravíme prsten do jablka, a dáme mu pak jablko i vyzveme ho, by je rozříznul, podiví se zajisté nemálo, když při rozříznutí jablka nalezne prsten, nevěda, jak si to má vysvětliti. Bude se domnívati, že prsten byl vpraven do jablka teprv po učiněném výroku stran té věci.
http://tapetky.com/albums/Jidlo/Ovoce/normal_ovoce_26.jpg

Oživený pták

18. dubna 2009 v 12:12

Umělec nabije do pistole prach, avšak místo broků dá naň několik kuliček rtuti a střelí potom na ptáka, jenž padne. Jest pouze omráčen. Umělec jej zdvihne a dýchá naň, aby oživnul. Pták zotaví se v malé chvilce a hýbe se, načež umělec vyřkne průpovídku čarovnou, otevře ruku a pták oživen ulítne.
http://www.veda.cz/dwn/5430/14365B_slavik_obecny.jpg

Utrhnuté květiny delší dobu čerstvé uchovati.

18. dubna 2009 v 12:11

Postav květiny do nádoby přímo, nasyp kolem i pokryj je jemným pískem i dobře sušeným. Nyní je postav na slunce nebo výhradně do horka. Písek se zahřeje a vysuší pozvolna květiny, takže podrží svou postavu i barvu po delší dobu.
http://invazni.ekostranky.cz/weblog_soubory/vysmata%20kytka.jpg

Zvadlá kytice, aby opět občerstvila.

18. dubna 2009 v 12:10

Vlož kytici, do níž jsi byl dříve čerstvý řez udělal, do třetiny její délky do vaříci vody a nech ji tam, až voda vychladle. Uvadlá kytice bude ,jako čerstvá.
http://img54.imageshack.us/img54/1043/kytka5fw.jpg

Červenou růži proměniti v zelenou.

18. dubna 2009 v 12:09

Pokrop rozkvetlou růži silně salmiakovým lihem - růže zbarví se krásně zeleně. Barva ta však časem zmizí. (Totéž lze učiniti i v dýmu silně čadící dýmky.)

http://www.gymkh.cz/storage/200804281534_ruze.jpg

Může se okno s vejcem rozbíti

18. dubna 2009 v 12:08
Není totiž nikomu možno i z menší vzdálenosti, třeba jen tří kroků, nevařeným vejcem okno rozbíti. Každý s tebou proto se rád vsadí, neboť myslí, že silným hodem musí okno rozbíti. - První sázka vyhrána. - Přijdou noví sázkaři, samí nevěřící Tomášové. Tímto způsobem rozbije se při takové příležitosti více kop vajec, aniž by kdo okna rozbil. Jedině ten může okno rozbiti, kdo ví, že má hoditi vejce na okno špicí. Taktéž jest hlavní podmínkou, aby okno v rámě dobře bylo zaděláno.
http://www.vareni.cz/include/ir/clanky/629/detail--260x.jpg

Vejce do láhve vpraviti, aniž bylo na ně sáhnuto.

18. dubna 2009 v 12:07
Na hrdlo láhve, jejíž otvor asi 20 milimetrů v průměru obnáší, polož čerstvé, na polo uvařené slepičí vejce. Aby však vejce hrdlem mohlo prolézti, oloupej je a dříve několik zapálených proužků papíru (fidibusů) do láhve vhoď. Tím vzduch v láhvi zřídne a vejce stále víc a více do láhve se ponořuje, až konečné i na dno spadne.
http://www.sportuj.com/storage/200711081804_bilkoviny.jpg

Vejce v ruce upéci

18. dubna 2009 v 12:01

Vezmi vejce, udělej do něho dírku, vyndej trochu bílku a vlij do vejce silnou kořalku, načež obrať vejce tak v ruce, by dírka byla dole. Držíš-li takto chvíli vejce, upeče se, že lze je požiti.

http://www.ceskavejce.cz/images/vejce_crash.jpg

Písmo na vejci.

18. dubna 2009 v 12:00
Utluč na drobný prášek kalesky s kamencem a namíchej to do vinného octa. Tímto inkoustem napiš něco zevně na skořápku vejce a toto uvař na tvrdo ve slané vodě. Písmo z venku zmizí, avšak oloupáme-li vejce, shledáme písmo ono na ztvrdlém bílku.

Žíně ve vejci.

18. dubna 2009 v 11:59

Tenkou jehlou udělej dírku do skořápky vejce a prostrč tudy kousek žíně, načež zandej dírku opět křídou. - Jestliže potom uvaříš vejce a předložíš někomu, podiví se zajisté nemálo tomu, nalezne-li žíni, nevěda, kterak se do vejce dostala.


Vejce c tekutině

18. dubna 2009 v 11:58

Nalij rozpuštěného drasla do sklenice a na to líh i vlož do toho čerstvé vejce, které ponoří se v líhu, ale bude plovati na povrchu roztoku draselného, tak že se bude zdáti, že vejce vznáší se uprostřed tekutiny. Poněvadž jest těžší nežli líh, ponoří se v něm, ale zůstane na povrchu roztoku, jsouc lehčí nežli tento. Z téže příčiny plave kousek mědi na povrchu rtuti.

http://kresby.grafika.cz/data/media/46/Vajco_men.jpg_middle.jpg

Ve vodě svítící vejce.

18. dubna 2009 v 11:56

Vyfoukni vejce, naplň ho práškem čisté síry, salnytru a nehašeného vápna (od všeho stejné množství) a zalep otvor bílým voskem a papírem. Položíš-li vejce do vody, zapálí se vápno a vejce v temnu bude zářiti.

http://www.gjp.cz/spotrebitelsky_casopis/obr/vajco.jpg

Zelená kuřata

18. dubna 2009 v 11:55

Vejce, jež vložiti chceme pod slepici, natřeme lněným olejem a nechme pak uschnouti. Na to vložme je zase pod slepici, by je vyseděla. Kuřata, která se vylíhnou z těchto vajec, budou míti pěkné zelené peří.

http://thumbnail001.mylivepage.com/chunk1/849969/659/small_ku%C5%99e.gif.jpg

Tancující vejce.

18. dubna 2009 v 11:54
Do vajec čerstvých nadělej ostrým nožíčkem malých dírek a vprav do vajec trochu rtuti, načež dírky ony se řádně zase zalepí a to nejlépe kytem. - Dají-li se takto připravená vejce do hrnce s vodou a postaví k ohni a nechají vařiti, počnou, když voda přichází do varu, vzhůru vyskakovati.
Nebo vlij do hrachu, jenž má v hrnci býti vařen, trochu rtuti. Když počne se hrách vařiti, skáče vysoko do výše, ba vyskakuje i z hrnce.
Tímže způsobem také docílíme, že jablko skáče. Udělej do malého jablka dírku a naplň ji rtutí. Vlož jablko do horké trouby, načež počne vesele skákati.

http://www.tutok.sk/fotky/obr/535/vajco1.jpg

Vejce ve studeně vodě vařiti.

18. dubna 2009 v 11:54
Umělec má připravenu krabici s dvojnásobným dnem: jedno jest děravé a pohyblivé, tak že lze je vyndati. Mezi obě dna nasype trochu nehašeného vápna. Potom ukaž vejce, jež vařiti hodláš, dej jedno vybrati a rozbiti na důkaz, že vejce jsou syrová: na to ukaž také, že nádoba jest prázdná, dej přinésti studenou vodu a ji zkoumati, nalij ji do nádoby, až naplní se asi do tří čtvrtin, vlož tam vejce a přikryj nádobu. Vápno počne se hasiti a rozkládati, způsobí tak var vody a za pět minut jsou vejce uvařena.
Tento kousek lze vykonati též jiným zajímavějším způsobem a sice může umělec tvrditi, že kouzelná hůlka má moc přivésti vodu do varu a proto míchá vodu hůlkou, až se ona vaří, nebo může vypravovati divákům, že má dech tak horký, že způsobuje vaření vody, a dýchá pak na vodu, nebo fouká do ní rourkou, až se vaří.

http://www.xcomputers.cz/recenze/vsehochut/07-03-15-jak-uvarit-vajicko-na-tvrdo/07-03-15-jak-uvarit-vajicko-na-tvrdo1.jpg

Rozličné postavy ve sklenici.

18. dubna 2009 v 11:52

Nalij do sklenice čistou vodu, roztluč do ni čerstvé vejce a nech to klidně nějakou dobu státi. Vejce bude ve vodě tvořiti všeliké postavy, zejména budovám podobné.http://www.reda.cz/photogallery/download/kuchy-sk-dom-c-pot-eby/sklenice/04112.jpg/

Neporušené vejce v láhvi

18. dubna 2009 v 11:51

Nech po několik dní vejce v ostrém vinném octě, až změkne tak, že lze mu dáti podoby podlouhlé a dalo se vměstnati do hrdla láhve. Polij ho na to studenou vodou; vejce se zaokrouhlí a ztvrdne jako dříve.

http://www.avanti-koberce.cz/images/editor/easter.gif

Jak postavit vejce na špičku??

18. dubna 2009 v 11:50

Zajisté zná každý způsob, jakým Kolumbus postavil vejce na špičku. On totiž špičkou vejce udeřil o stůl, a vejce stálo. To lze však učiniti jiným způsobem, aniž by se vejce rozbilo. - Třes vejcem asi 1/4 hodiny prudce, jak ti jen možno, pak je postav na rovinu a čekej, až bude klidně státi. Celé pak kouzlo spočívá v tom, že se žloutek ve vejci roztřese a těžiště klesne.

http://www.vseprobydleni.cz/inspirace/2175.jpg
 
 

Reklama


WYMĚNĚNÉ IKONKY:


http://img404.imageshack.us/img404/6842/twimovieletmesignch2.gif